Je bent hier:

Huisregels

Huisregels

Onze huisregels maken deel uit van onze Algemene Voorwaarden. U krijgt duidelijke instructie over de werking van het systeem en de gang van zaken. Heeft u vragen of twijfelt u? Vraag advies of hulp aan onze medewerkers. De belangrijkste huisregels op een rij:

 

 • ANAC Storage is bedoeld voor opslag. Het is niet toegestaan werkzaamheden te verrichten anders dan in-en uitladen en in-, uit– en overpakken van goederen. Het is met name niet toegestaan gebruik te maken van elektrische en mechanische gereedschappen.
 • ANAC Storage is dagelijks toegankelijk van 06.00 tot 23.00 uur. Het is niet toegestaan zich buiten de openingstijden in ANAC Storage te bevinden. U dient om uiterlijk 23.00 uur het pand én het terrein van ANAC Storage te hebben verlaten. Kosten voor alarmopvolging door het niet nakomen van deze regel zijn voor rekening van de huurder, met een minimum van € 75,- per overtreding.
 • De receptie van ANAC Storage is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.
 • Het is niet toegestaan toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan bederf onderhevige en/of sterk geurende zaken of levende have in de opslagruimte op te slaan of te laten verblijven. Opslag van wapens, medicijnen, drugs en illegale goederen is niet toegestaan.
 • Uw toegangscode is strikt persoonlijk, voorkom misbruik. Indien u de toegangscode bent vergeten dient u zich persoonlijk bij de vestigingsmanager te melden. U kunt uw toegangscode niet op een andere manier verkrijgen.
 • Gebruik voor uw eigen toegang en vertrek uw eigen toegangscode en laat anderen niet met u mee naar binnen of naar buiten gaan. Ga ook niet zelf met anderen mee naar binnen of naar buiten, maar gebruik altijd uw eigen code.
 • Voorkom schade aan de roldeuren en uw voertuig. De roldeur gaat na het intoetsen van uw toegangscode omhoog. Ga pas rijden als ook de slagboom geheel geopend is. De schuifpoort aan de achterzijde van het gebouw opent automatisch als uw voertuig nadert, maar niet voordat de roldeur achter u is gesloten.
 • De maximale snelheid in en om het gebouw is 5 km/uur, stapvoets dus.
 • Gebruik alleen het door ANAC Storage geleverde slot op uw opslagruimte. Het is niet toegestaan een extra slot op uw opslagruimte aan te brengen.
 • Bij niet tijdig betalen of verlaten van uw opslagruimte wordt uw opslagruimte geblokkeerd en worden extra kosten in rekening gebracht.
 • Laat geen transportwagens achter in uw opslagruimte en zet ze terug.
 • Gebruik alleen in geval van calamiteiten de nood-telefoon/intercom.
 • Het openen van nooduitgangen veroorzaakt alarm en opvolging door het beveiligingsbedrijf. Kosten hiervoor bedragen minimaal € 75,- en worden aan u in rekening gebracht.
 • Rapporteer schade aan opslagruimte en andere onrechtmatigheden aan de vestigingsmanager.
 • Na het uitchecken dient u de opslagruimte leeg, schoon en vrij van het slot achter te laten. Het afvoeren van uw vuil en afval uit deze faciliteit is uw verantwoordelijkheid. Bij nalatigheid worden de kosten van deze verwijdering aan de huurder doorberekend, met een minimum van € 20,-. Kosten uitboren slot: € 75,-.
 • Zorg dat andere huurders geen last ondervinden:

  • Zet de motor van uw voertuig uit als u stilstaat
  • Voer uw afval af
  • Geen huisdieren
  • Geen geluidsoverlast
  • Het is uiteraard ten strengste verboden te roken en vuur te maken.