Je bent hier:

Verzekeringen

Verzekeringen

Alle opgeslagen goederen dienen te zijn verzekerd bij een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Vaak is uw inboedel via uw normale inboedelverzekering ook gedekt bij opslag buitenshuis, in ieder geval voor de eerste drie maanden, soms ook langer. U kunt bij uw eigen verzekering informeren of dat het geval is. Mocht dat niet het geval zijn, of weet u het niet zeker, dan kunt u zich aansluiten bij de collectieve verzekering van ANAC Storage, zodat er in geval van schade in ieder geval dekking is onder de voorwaarden van deze verzekering. Het betreft een secundaire dekking dat wil zeggen dat er eerst een beroep wordt gedaan op uw eigen verzekering. Mocht deze niet voldoen, dan wordt de verzekering van ANAC Storage aangesproken om de schade eventueel te dekken. Voor bedrijven geldt in principe hetzelfde, maar per branche of polis kunnen verzekeraars verschillend omgaan met elders opgeslagen materialen en voorraden. Bedrijven kunnen daarom ook beter even contact opnemen met hun eigen verzekeringsadviseur.